2023-06-07 08:34:37 | User Error: 2023-06-07 08:34:37 | MySQL Error (1054): Unknown column 'translation.' in 'field list' in /homes/betukep/public_html/framework/classes/fw/database.php on line 155
2023-06-07 08:34:37 | Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /homes/betukep/public_html/framework/classes/fw/database.php on line 237

A BetuKep.hu oldal használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, azokkal egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tartja.

 

Felek kötelesek egymást minden lényeges körülményről tájékoztatni, egymással a megrendelés kezdetétől a sikeres kiszállításig együttműködni és jogaikat rendeltetés szerint gyakorolni.

 

A megrendelés folyamata
A megrendelni kívánt egyedi termék (mű) a www.betukep.hu honlap főoldalán állítható össze az ott megjelenített különböző elemek (fényképek, háttér, keret, méret) kombinálásával.

A Megrendelő a „MEGRENDELEM” gombra kattintva kezdheti el adatainak megadását. A Megrendelő felel az adatok hitelességéért és pontosságáért. A hibásan megadott adatokból fakadó kárért a Megrendelő felel.

A megrendelés leadását követően rendszerünk automatikusan visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, mely a megrendelés előzetes – fizetéshez kötött – elfogadását jelenti. A visszaigazolás egyúttal fizetési értesítést is tartalmaz. A megrendelés akkor teljes és érvényes, ha a honlap felületén és az értesítő e-mailben megjelölt vállalkozói díj az ott feltüntetett bankszámlára megérkezik.

 

Szállítás
Oldalunkat - egyelőre - kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címmel lehet igénybe venni. A számlát, mely egyben a garancialevél is, a csomag tartalmazza.

– A honlapon megjelölt címen történő személyes átvétel díjtalan.
– A kiszállítás Magyarország területére a DPD Futárszolgálattal történik, melynek aktuális feltételeit a http://www.vaterafutar.hu/#dpd honlap tartalmazza. A kiszállítás díja – akciók kivételével – a Megrendelőt terheli, melyet a Vállalkozó részére kell előzetesen megfizetni.

A felszámolt szállítási díjak tartalmazzák a csomagolási költségeket is. Kérjük, hogy amennyiben a csomagot sérülten kapná kézhez, úgy a kézbesítő jelenlétében vegyenek fel jegyzőkönyvet, és ne vegye át a csomagot! Ellenkező esetben a reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

Fizetési feltételek

A BetűKép elkészítésének díját a megrendelést követően a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára kell előre utalni. A megrendelés a fizetéssel válik érvényessé és teljessé.

 

Árak (díjak)
A feltüntetett elkészítési díjak ÁFÁ-t nem tartalmaznak, mert a Vállalkozó alanyi ÁFA-mentes. A díjak magyar forintban értendőek. Szállítási és egyéb járulékos költségeket az oldalon feltüntetett termék elkészítési díjak nem tartalmaznak, azok külön kerülnek feltüntetésre. A honlapon megjelentetett képek illusztrációk, kivételes esetekben a valóságtól eltérhetnek. A leírásokban esetlegesen felmerülő hibákért felelősséget nem vállalunk.

A honlap Ár menüjében feltüntetett díjak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek hivatalos ajánlattételnek, az változtatás jogát fenntartjuk. Az egyedi művet a honlap alján és a rendelést visszaigazoló e-mailben feltüntettet díjért készítjük el. Különleges esetekről a Megrendelőt külön tájékoztatjuk, elfogadás esetén a megrendelést teljesítjük, elállás esetén a megrendelést törüljük.

A Vállalkozó az esetleges többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

 

A megrendeléstől való elállás és felmondás joga
A Megrendelő jogosult a megrendelés teljesítésének megkezdése előtt a megrendeléstől elállni. A Megrendelő jogosult a szerződést a teljesítésig felmondani. Ezt az igényét jelezheti a Vállalkozónak e-mailen vagy telefonon. Figyelem, az e-mail üzenetek esetében a vállalkozói levelező programba való beérkezés tényleges idejét tudjuk értelemszerűen elfogadni és nem a levél feladásáét!

Ha a Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Vállalkozóhoz. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a műben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a mű jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Aki rosszhiszeműen, jogával visszaélve él elállási/felmondási vagy egyéb jogával, az az okozott károkért és az elmaradt haszonért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel!

 

Adatvédelem
A megrendelés során megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek kizárólag a mű kiszállításának érdekében és a fizetési szolgáltatások igénybevételéhez adjuk tovább.
A honlap böngészése és a megrendelési folyamat során technikai információk kerülhetnek rögzítésre, mely személyes azonosításra nem használható.
A rendszer adatokat tárolhat a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A vállalkozói díjat tartalmazó számla a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

 

Garancia, kellék- és termékszavatosság

A Vállalkozó - hibás megvalósítása esetére - kellékszavatossági igény érvényesíthetőségét biztosítja a Megrendelő számára a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra. A garanciális ügyintézéshez szükség van a számlára és eredeti csomagolására.

Lényeges teljesítési hiba esetén a Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére - ésszerű mértékben - maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a vállalkozási szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági igényről egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A mű hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – kellék- vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a szerződésben szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt két éven belül lehet érvényesíteni. E határidő elteltével e jogosultság elvész. A teljesítés hibáját a Megrendelőnek kell bizonyítania.

 

Üzemeltető adatai

Szolgáltató neve: Scheuring Kitti Éva egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye: 1212 Budapest, Tiborc utca 7.

Szolgáltató adószáma: 66934194143

Szolgáltató elérhetősége: info@betukep.hu

A bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kamarai regisztrációs szám: BU66934194

Tárhelyszolgáltató:

 

A honlap képeinek, összeállításainak bármilyen kereskedelmi célú felhasználása a honlap üzemeltetőjének előzetes hozzájárulása nélkül tilos. A Szolgáltató kizárólagos jogosultsággal rendelkezik a felhasznált egyedi képi elemekre Magyarországon.

 

A BetűKép oldalának (www.betukep.hu) böngészésével, használatával és megrendelésével Ön elfogadja a fenti Általános Szerződési Feltételeket.